IB (Uluslararası Bakalorya) eğitimi nedir?

3 – 19 yaşları arasındaki öğrencilere sunulan IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibariyle eşsizdir. Öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eder. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamına kaynaklık eder.

IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, öğrendiklerini gerçek dünyada, gerçek ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edilen IB eğitimi:

  • Öğrenenlere odaklanır – IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı ön plana çıkarır.
  • Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir. IB programları öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşım ve beceriler geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Küresel bağlamda etkili sonuçları vardır. IB programları dillere ve kültürlere yönelik anlayışı arttırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler.
  • Geniş bir içerik sunar. IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

PYP, 3 – 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinlerüstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerinin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinlerüstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.

İlk Yıllar Programı

  • Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar.
  • Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aşmaya teşvik eder.
  • Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.
  • Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

Bizler de Acıbadem Okulları olarak IB Dünya Okulu olma yolunda sağlam adımlar atmış bulunmaktayız. IB İlk Yıllar Programı alanında ilgili okul statüsünde bulunan okulumuz adaylık başvurusu hazırlıklarını sürdürmektedir. 1-3 yıl arasında sürmesi öngörülen adaylık sürecinde Milli Eğitim müfredatı uygulamaları ve kazanımları IB PYP çerçevesinde öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı, kavram temelli, beceri ve değerler eğitimi odaklı bir yaklaşımla güçlendirilecektir. IB PYP Dünya Okulu olma sürecinde öğrencilerimiz kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alırken, velilerimiz de öğrenenler topluluğunun bir parçası olacak, öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılım sağlayacaktır.