Journal of Applied Psychology’de yayınlanan bir araştırmadan, vatandaşlara yaklaşan birseçimde oy kullanıp kullanmayacaklarını sormanın, oylamaya katılma olasılığını %25 artırdığıbulgusuna ulaşılmıştır. Yine 2008 yılında yapılan başka bir çalışmada araştırmacılar “insanlara sadece kan verme niyetlerinin sorulmasının bağış oranlarını mütevazı ama kayda değer oranda (% 8.6 oranında) artırdığını bulmuşlardır. “Soru” ve “davranış” arasındaki güçlü ilişki, bilgisayar satışları, egzersiz sıklığı ve hastalık önleme ile ilgili çalışmalarda da bulunmuştur. Bu bulgulara göre her durumda davranışların sadece sorarak artırılabileceği söylenebilir. Peki bu nasıl olur? Sorular, “içgüdüsel detaylandırma” olarak da bilinen zihinsel bir refleksi tetikler ve sorunun kendisi beynin düşünce sürecini devralır.  Beyniniz bir sorunun cevabını düşünürken, başka hiçbir şey düşünemez ve böylece soru, beynin konuya odaklanmasına katkı sağlar. [1]

 

Bu bilgiler derse katılımı arttırmak, anlamayı ve öğrenmeyi derinleştirmek için öğretmenin öğrencilere yönelttiği soruların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

 

Sınıfta en kıymetli sorular : “Neden?” ve “Nasıl?” soruları

  • Yaptığı bir açıklamanın ardından öğrencinize “neden” veya “nasıl” sorusunu yönelttiğinizde,
  • Öğrencinize bir soruya cevaplamasının hemen ardından “neden yanlış olan bu seçenek”, “nasıl oluyor da böyle oluyor?” vb. soruları yönelttiğinizde düşünceyi konuya odaklayabilir, anlamayı ve öğrenmeyi doğal olarak derinleştirebilirsiniz.

 

Derslerinizde “Neden” ve “Nasıl” gibi beyni devralan soruları kararlı bir şekilde sorma alışkanlığı edindiğinizde öğrencilerinizin sorgulamasını ve konu ile ilgili düşünmelerini doğal olarak desteklemiş olursunuz.  Bu alışkanlık, ister online ister yüz yüze ortamlarda olsun, derslerinizde öğrencilerinizin dikkatlerini sürdürmelerine yardımcı olmaktan konuyu daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerine kadar pek çok kazanımı kapsayacak bir alışkanlıktır.

Deneyimleyin ve beyinlerin aslında böyle sorularla çalıştığını fark edin ve bir soru sorduktan öğrencinin cevap vermesi için biraz bekleyin çünkü, “neden” ve “nasıl” soruları ancak düşündükten sonra cevaplanabilecek sorulardır. Gerektiğinde soruyu cevaplayabilmesi ona ipuçları sunun.

[1] https://www.fastcompany.com/3068341/want-to-know-what-your-brain-does-when-it-hears-a-question