Değerli Velilerimiz,

Acıbadem Okulları olarak, iyi insanların, gücüne ve geleceğine inanıyor, Dünya’nın ve insanlığın sorunlarının, iyi imkanlar ile değil iyi insanlar eliyle çözüleceğini düşünüyoruz. Okulumuzdaki bütün çabamız, bu iyi insanların yetişmesine zemin hazırlamak; kalbi iyilikle dolu, düşünceleri tertemiz olan çocuklarımızın bu güzelliklerinin korunması ve geliştirilmesini gerçekleştirebilmektir. Bu yüzden bütün eğitim faaliyetlerimizi oluştururken çocuklarımızın;

  • bedeni sağlıklı ve dinç
  • ruhu güçlü ve enerjik
  • gönlü geniş ve zengin
  • çevresi iyi ve doğru
  • zihni açık ve bilge

nesiller olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde planlamalar yapıyoruz.

Bu hedeflerimize de dört duvar bir sınıf içerisinde ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu nedenle okulumuzu, öğrencilerimiz için bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Sadece bir şeyler öğrendikleri değil; yaşadıkları, var oldukları, kendilerini ifade ettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri, ilişkiler kurdukları, üretim yaptıkları bir yaşam alanı. Bunu gerçekleştirmek için kampüslerimizde bolca atölye ortamları ve programlarımızda yeterli derecede atölye saatleri oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Acıbadem Okulları olarak amacımız,

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini farkedip zenginleştirdikleri, insanlık değerlerini severek benimsedikleri, zihinsel ve psikolojik olarak kendilerini güçlendirdikleri,

Öğretmenlerimizin, devamlı güncelledikleri bilgi ve birikimlerini, cömertçe büyüttükleri ilgi ve sevgilerini bütün kalpleriyle öğrencilerimizle paylaştıkları,

Velilerimizin, kendilerini büyük bir ailenin aktif bir üyesi olarak hissedip, öğrencilerimizin eğitim ve gelişim süreçlerine katkı ve destekte bulundukları bir iklim oluşturmaktır.

İDRİS TOPÇUOĞLU

ACIBADEM OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ